Driftstekniker med ventilasjonserfaring | Radisson Blu

June 10, 2024

Job Description

Radisson Blu Plaza Hotel søker driftstekniker med ventilasjonserfaring

Er du en faglig dyktig servicetekniker mederfaring fra ventilasjon/ kjøling med allsidig erfaring? Har du forståelseav energiforbruk? Er du selvgående og liker å få ting gjort? Trives du medå arbeide med reparasjoner og forebyggende vedlikehold? Ønsker du åsamarbeide i et tverrfaglig miljø med varierte oppgaver på tvers avfagområdene? Er du serviceinnstilt og ønsker å arbeide på et av landetsledende hoteller? Da er DU den vi søker etter! 

Den tekniske avdelingen vedRadisson Blu Plaza Hotel er tverrfaglig og de ansattebetjener huset i fellesskap, gjennom både spesifikk fagkunnskap og generellteknisk innsikt. Den personen vi søker løser våre ventilasjonsfagligeutfordringer og overvåker SD anlegget for å optimalisere drift ogenergiforbruk, men er også villig til å bistå på det generelle tekniskeplanet. 

Oppgaver og ansvarsområder

 • Utføre vedlikehold og drifte ventilasjonsanlegg
 • Overvåke SD anlegget og ha kontroll på energiforbruket
 • Tilsyn med varmepumper og kjølemaskiner
 • Utføre varierte reparasjonsoppgaver, generelt
 • Yte service til de ulike avdelingene på huset
 • Sørge for at faste månedlige arbeidsrutiner blir gjennomført
 • Vedlikeholde hotellets inventar
 • Håndtere forefallende oppgaver

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • Fagbrev som ventilasjonstekniker eller kjølemontør
 • God mekanisk ferdighet.
 • Generell teknisk innsikt
 • Gode norskkunnskaper
 • Kvalitetsbevisst
 • Utadvent og tydelig serviceinnstilling i forhold til gjester og medarbeidere
 • Personlighet og fremtreden som motiverer og inspirerer
 • Utpreget “Yes I Can!”-spirit

Vi tilbyr

 • Utfordrende jobb i et spennende og internasjonalt miljø
 • Utviklingsmuligheter i en meget attraktiv hotellkjede

 

Eventuellespørsmål om stillingen kan rettes til Chief Engineer, Frank-Henning Johnson.

E-post: frank-henning.johnson@radissonblu.com

 

Søknader blir behandlet fortløpende og tiltredelseetter avtale. 

Vi har gleden av å tilby en spennende ogutfordrende stilling med store utviklingsmuligheter, og vi gleder oss til åhøre fra deg! 

Location